VYHLEDAVAČ PRODUKTU
Novinky

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Jak správně vybrat fotopapír ale i obyčejný papír?

Na trhu je spousta druhu fotopapíru s různou jakkostí. Naše fotopapíry kupují také firmy zabývající se fototiskem či i některé fotolaby a proto si stojíme za jejich kvalitou. Avšak fotopapíru je mnoho:

Standardně máme k dispozici velikosti 10x15cm, 13x18cm, A5, A4 a také A3

Fotopapíry se dělí především na 2 typy a to LESKLÝ a MATNÝ

Lesklý fotopapír je vhodný především k pestřejšímu a věrohodnějšímu zachycení barev avšak s menší výdrží na slunečním světle (přesto se jedná o řadu let)

Matný fotopapír je vhodný především pro čenobílý tisk fotografií, kde vynikne více kontrast a má delší životnost na přímém slunci

Gramáž papíru - gramáž papíru je důležitá nejen k jistotě, že Vaše tiskárna dokáže tisknout na větší gramáže - ne vždy je to pravidlem, většina tiskáren zvládne fotopapíry do gramáže 260g, s vyššími už mohou mít problémy a je tedy potřeba se ujistit o podpoře Vaši tískárny u vyšší gramáže. Čím vyšší gramáž, tím kvalitnější fotografie - inkoust se vsakuje do hloubky a tvoří lepší kontrast, stejně tak jako čím větší gramáž tím větší pevnost fotopapíru. Pokud je gramáž přílíš malá fotopapír se může kroutit.

Klasický papír: Říkáte si proč je na trhu tolik klasických druhů papíru na tisk dokumentu? Většina výrobců si nechává vyrábět papíry tak, aby co nejlépe vyhovovaly tiskové hlavě či barvám v cartridgích. Standartní papíry mají gramáž mezi 80 až 100g. Levnější papíry jsou obecně méně kvalitnější na povrchu obsahují jemné částečky, které po dlouhodobějším používání mohou poškodit tiskovou hlavu, ucpávat miničástečky tiskové cartridge či u laserových tonerů hůře nanášet prášek. Také může docházet k rychlejšímu opotřebení součástek, k posuvu papíru atd. Dražší papíry jsou hladší, jsou těchto částeček zbaveny a proto pro co nejdelší funkčnost tiskárny jsou doporučovany tyto typy papíru. Ať se to tedy zdá jako maličkost i správným výběrem pomáhate k delší životnosti tiskárny. V naší prodejně máme k dispozici papíry Hp color laserjet.

Podrobnější informace

Konečná fotografie v papírové podobě vzniká řadou za sebou následujících kroků, z nichž každý má vliv na konečný výsledek. Je samozřejmé, že kvalitní tisk získáme pouze z dobré digitální fotografie. Tu nahrajeme do počítače, pokud ji chceme ještě dále upravit ve Photoshopu nebo přímo do tiskárny, kde k úpravě použijeme „zadrátovaný“ editační program. Nevhodná úprava může pokazit výsledek. Vysokou kvalitu tisku získáme pouze na fototiskárně s vysokým rozlišením (malá velikost nastřikované kapky inkoustu) a s co nejvyšším počtem inkoustů. V současnosti vysoký standard znamená šest až osm inkoustů. Do tiskárny je pak třeba vložit správně zvolený fotografický papír, který je kompatibilní se zvolenými inkousty a způsobem, kterým tiskárna nanáší inkoust. Každý z těchto kroků může být oním příslovečným úzkým hrdlem, které může pokazit celé naše snažení. Tento text chce pomoci s výběrem fotopapírů pro tisk fotografií, jak se mají používat k dosažení kvalitních tisků. Článek je založen na praktických zkouškách s papíry Hewlett-Packard v tiskárně HP Photosmart 8450.

Základní druhy papíru pro inkoustové tiskárny

Ve fototiskárnách se mohou použít tyto druhy papíru:

obyčejný kancelářský papír
kvalitní papír určený pro inkoustový tisk
fotografický papír pro inkoustový tisk


I když v principu můžeme tisknout na jakýkoliv papír, doporučuji dodržovat pokyny výrobce k používání druhu papíru na konkrétním zařízení vzhledem k možnému poškození hlavy nebo posuvného mechanismu papíru.

Pro technicky orientovanější shrnu základní vlastnosti papíru (ostatní je mohou přeskočit), které určují kvalitu tisku jsou:

opacita
světlost
gramáž
textura
Opacita (poměr světla dopadajícího na papír ku světlu, které papírem projde) je mírou neprůhlednosti papíru. Čím je papír neprůhlednější, tím lépe. Příliš průhledný papír vadí při prohlížení - např. prosvítá stůl, na kterém papír leží, nebo může být vidět tisk na druhé straně papíru. Pro praktické účely se vyjadřuje v jednotkách od 1 (zcela průhledný materiál) do 100 (zcela neprůhledný). Fotografické papíry mají takto vyjádřenou opacitu mezi 94 a 97.

Světlost se vyjadřuje v jednotkách od 1 do 100, přičemž 100 je nejsvětlejší papír. Fotografické papíry mají hodnotu 90, obyčejné cca 80. Čím je tato hodnota vyšší, tím budou čistší barvy na fotografii.

Gramáž je váha jednoho metru čtverečního papíru, kvalitní fotografické papíry jsou silnější a těžší než obyčejné kancelářské papíry. Pro papíry vhodné k tisku fotografií se hodnoty pohybují od 90 do 280 g/m2. U tiskáren se obvykle uvádí maximální gramáž, se kterou může tiskárna pracovat.

Textura papíru může být hrubá nebo hladká. Vyrábějí se i specielní papíry pro kreativní fotografy – např. papír se texturou malířského plátna atd. Konečně povrchová úprava může být lesklá různého stupně nebo matná.

Fotografické papíry si zpravidla nechávají výrobci tiskáren vyrábět na míru pro svoje tiskárny. Jim konkuruje řada alternativních výrobců a distributorů, jejichž papíry jsou zpravidla levnější než originální či doporučované. Chceme-li zůstat na bezpečné straně z hlediska kvality, je vhodné zejména v začátcích používat papíry spolu s inkousty doporučovanými výrobci tiskárny. Ti mají k dispozici rozsáhlé testovací laboratoře, ve kterých se testují jak kvalita tisku, tak i jejich trvanlivost pomocí náročných vlastních metodik i metodik standardizovaných - např. respektovaný Wilhelm Imaging Research, Inc.

Blednutí fotografie je způsobeno vlivem některých látek obsažených ve vzduchu ( např. velmi agresivní je ozon), vyšší teplotou a světlem (především škodí ultrafialová složka). Trvanlivost tisku, kterou je nutno posuzovat v souvislosti s použitým inkoustem, se zvýší, pokud fotografii zalaminujeme nebo je uložena v rámečku se sklem. Papíry s různou texturou a povrchovou úpravou mají jinou schopnost absorbovat (schopnost pojmout), která ovlivňuje stabilitu barev tisku. (Obvykle platí, že savější papíry (matné povrchy) mají větší stabilitu na světle než lesklé papíry, kde inkoust proniká většinou méně do hloubky).

Průřez papírem Hp:

Horní vlastní obrazová vrstva v níž je vytvořen obrázek pomocí kapiček inkoustu, určuje povrchovou úpravu a je odolná vůči blednutí barev a vlivu vody.
Podkladová vrstva, která absorbuje nosič inkoustu.
Vrstva plastu bránící pronikání vody a nosiče inkoustu do papírového základu.
Papírový základ, jehož vlastnosti určují světlost a bělost papíru, jeho tuhost a sílu
Plastová vrstva chránící papírový základ před vodou a výpary inkoustu (pokud jsou fotografie skladovány na sobě)
Vrstva brání kroucení papíru vlivem teploty a vlhkosti.
Plastová vrstva chránící před vodou a pronikáním inkoustu; je, odolná proti vodě a inkoustu a má speciální mechanické vlastnosti pro snadné stohování papírů na sobě a jejich vytahování z hromady.
Uvedu pouze výtah určený pro domácí tisk fotografií z rozsáhlého sortimentu papírů, podrobnosti na webu..

HP Everyday Photo Paper – nejlevnější lesklý fotopapír, lepší alternativa k obyčejnému papíru, formáty 10x15 cm a A4, 170 g.

HP Photo Paper – rychleschnoucí papír, vhodný např. pro tisk kalendářů, či prezentací obsahujících fotografie, formáty 10x15 cm a A4, 175 g.

HP Premium Photo Paper – výtisk připomíná klasickou fotografii, odolný k blednutí barev, vyrábí se v úpravě lesklé (gloss) a saténově matné (satin-matt), ve formátech 10x15 cm a A4, 240 g.

HP Premium Plus Photo Paper – nejkvalitnější fotopapír, vhodný k profesionálnímu použití, trvanlivost barevných tisků 73 let a černobílých 115 let. Povrchová úprava vysoce lesklá (high gloss) a saténově matná (satin-matt). Formáty 10x15 cm, 13x18 cm, 10x30 cm, A4, A3, 280 g.

Na co si dát pozor

Papíry chraňte před vodou, výpary chemikálií, vysokou teplotou a slunečním zářením (samozřejmě i hotové tisky). Spolehlivou ochranou jsou originální obaly.
Při manipulaci s fotopapírem se nedotýkejte tiskové strany prsty – otisky je velmi problematické dokonale odstranit (vhodné je používat textilní rukavice).
Při narovnávání pokrouceného fotopapíru, zvláště větších rozměrů, se těžko vyhnete otiskům prstů. Je vhodné dát papír do plastového sáčku a teprve potom se jej pokoušet narovnat kroucením opačným směrem nebo v krajním případě o hranu stolu.
Fotopapír s matným povrchem není tak choulostivý k otiskům prstů, jako jsou papíry lesklé.
Při předběžných zkouškách tisku můžete ušetřit, když použijete běžný papír pro inkoustové tiskárny.
Při vkládání papíru do tiskárny dávejte pozor na správnou stranu (na zadní straně bývá vodotisk).
Hotové fotografie při skladování na sobě proložte obyčejným kancelářským papírem.
Dbejte na dostatečnou dobu schnutí fotografií po jejich vytištění. Dobu uvedenou v návodu berte jako minimální (skutečná doba závisí na vlhkosti a teplotě okolního vzduchu). Fotografie nesušte na přímém slunci.
Rovněž proto nenechávejte fotografie, na kterých vám záleží, ve výstupním zásobníku tiskárny.
Chcete-li vytištěnou fotografii uložit do rámečku pod sklo nebo zalaminovat, počkejte nejméně půl hodiny, raději celý den.
Černobílé fotografie vycházejí zpravidla lépe na fotopapíru s matným povrchem. Lesklé papíry jsou citlivější na nechtěné barevné odstíny.
Pro začátek doporučuji používat doporučené papíry; experimentovat s papíry od alternativních výrobců je dobré až po získání určitých zkušeností.