VYHLEDAVAČ PRODUKTU
Novinky

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Jak správně vyměnit inkoustovou náplň v tiskárně

ZÁSADY PRO SPRÁVNOU MANIPULACI S INKOUSTOVOU KAZETOU

· Při výměně kazety se vždy řiďte návodem a doporučením výrobce tiskárny či faxu!
· Před vyjmutím kazety z obalu zkontrolujte, zda má kazeta správné typové číslo.
· Vyjměte kazetu z obalu až těsně před jejím použitím.
· Poté sejměte z kazety plastový ochranný klip a šetrně odstraňte ochranou folii. V některých přípach je kazeta chráněna pouze jednou z těchto možností.

Poté vložte kazetu do tiskárny obvyklým způsobem.


Upozornění:
· Kazetu instalujte vždy na správné místo v tiskárně, nelze zaměňovat jednotlivé barvy!
· Při výměně tiskových náplní se nedotýkejte měděných elektrických kontaktů (obr.3), ani inkoustových trysek (obr.5)
· Měděná páska je nedílnou a nezbytnou součástí tiskových kazet s tiskovou hlavou, nestrhávejte ji!
· V případě, že tiskárna nerozpozná vloženou kazetu, nebo ji odmítá, může uživatel použít gumu nebo hadřík namočený ve vodě nebo čistícím prostředku na bázi lihu, k očištění měděné pásky s plošnými spoji (obr.4) od případných nečistot nebo usazenin. Je dobré zkontrolovat i kontakty v tiskárně a v případě jejich znečištění je rovněž šetrně otřít.
· Některé tiskárny (podle typu a použitého druhu čipu na kazetě) nemusí správně identifikovat hladinu inkoustu v kazetě! * Proto pokud se po vložení renovované kazety objeví na displeji tiskárny hlášení“ nízká hladina inkoustu“ nebo „prázdná kazeta“, ignorujte toto hlášení. Není odrazem skutečného stavu hladiny inkoustu v kazetě a u renovovaných kazet je takové hlášení běžné. V žádném případě nemá vliv na funkčnost tisku ani výtěžnost! Proto kazetu vyměňte, až když začne být tisk nekvalitní.
Doporučujeme tisknout min. 1x za týden, předejdete tak možnému zaschnutí inkoustu v tiskové hlavě.
V případě, že je výtisk nekvalitní, je potřeba provést čištění trysek v menu tiskárny „ÚDRŽBA“ a poté pokračovat v běžném tisku. Kvalitu výtisku nezjistíte pouhým vytištěním zkušební stránky, zkušební stránka není odrazem skutečného stavu kvality tisku.Návody k vypnutí regulace inkoustu:

Při výměně kompatibilní nebo renovované cartridge Hp 300, Hp 301, Hp 650 a Hp 901 postupujte podle návodu níže:

1.Po vložení cartridge do tiskárny spusťte tiskovou úlohu(TISK PŘES PC)
Na obrazovce se objeví informace:
1.)Byla odhalena použitá nebo padělaná kazeta chcete pokračovat v tisku? -Stiskněte ANO/OK
2.)Byla Vám cartridge prodána jako nový originální produkt Hp?-Stiskněte NE -!důležité!-pokud by jste stiskli ano tiskárny může cartridge zablokovat !
3.)Jsou nainstalovány již dřívé použité kazety Hp -Stiskněte OK/POKRAČOVAT/X


Je vypnuto hlídání inkoustu pro tuto kazetu a tisková úloha se spustí,popřípadě budete vyzvání k zarovnání cartridgi-je doporučno pro kvalitnější tisk

Postup se může různě lišit v závislosti na typu cartridge-vždy postupjte podle pokynu na obrazovce monitoru

Tento krok je nutný opakovat vždy po prvotním vložení kompatibilní nebo renovované cartridge do tiskárny

..................................................................................................................................................................................

Postup pří výměně renovované nebo kompatibilní cartridge

Canon PG 37,CL38,PG40,CL41,PG50 a CL51

Vložte naplněné kazety do tiskárny.
Vokamžiku kdy tiskárna zobrazí varování o spotřebování inkoustu proveďte následující kroky:

Tiskárna MP150/160
1. Stiskněte tlačítko „černobílé kopírování“ pro vypnutí indikace černé kazety
2. Stiskněte tlačítko „barevné kopírování“ pro vypnutí indikace barevné kazety

Tiskárna MP170/180/450/460/470/MX300/MX310
1. Stiskněte tlačítko OK pro vypnutí indikace každé kazety dle pokynů na display

Tiskárna iP1600,2200
1. Na tiskárně stiskněte a držte tlačítko posuvu papíru(spodní tlačítko nebo trojúhelníček v kolečku) po dobu asi 10 vteřin
2. Po celou tuto dobu bude blikat oranžová informační dioda na panelu.
3. Uvolněte tlačítko, vyčkejte 2-3 vteřiny a opět jej podržte asi 15 vteřin. Po tuto dobu bude opět oranžová dioda blikat. Po uplynutí daného limitu pusťte tlačítko.

4. Indikace je vypnuta, tento postup je nutné provést pro každou tiskovou kazetu zvlášť

..................................................................................................................................................................................

Postup pří výměně renovované nebo kompatibilní cartridge CanonPG510,CL511,PG512,CL513,PG540,CL541,PG540XL,CL541XL,PG545,CL546,PG545XL,CL546CL

Vložte naplněné kazety do tiskárny.
Spusťte tiskovou úlohu(tisk přes PC)a postupujte podle pokynu na obrazovce Vašeho počítače.

1) Zadejte tiskovou úlohu, na monitoru se objeví šedá tabulka s textem o vložení kazety do tiskárny, stiskněte OK.

2) Následuje tabulka upozorňující na zrušení funkce pro detekci hladiny inkoustu. Přejděte ktiskárně kde stiskněte a po dobu min. 5-15ti sekund podržte tlačítko “Zastavit/Obnovit“(buďto spodní tlačítko nebo trojúhelníček v kolečku)

.................................................................................................................................................................................

Postup při výměně renovovaného nebo kompatibilního zásobníku

Canon PGI 5, CLI 8, PGI 520, CLI 521, PGI 525, CLI 526

1) Po spotřebování originální náplně se zobrazí následující obrazovka (PGI 520,CLI 521), podržte po dobu cca 10-15ti vteřin na tiskárně tlačítko „pokračovat“ (OK,zelený kosočtverec)

..................................................................................................................................................................................

Výměna kompatibilních, plnících zásobníku Epson:

1. Vybalte zásobník a odtrhněte přelepky na kterých je nápis "PULL". Poté sejměte případné transportní klipy (oranžové event. žluté kousky plastu). Při tomto procesu nestlačujte kazetu, mohlo by dojít k úniku drobného množství kapiček inkoustu v důsledku přetlaku uvnitř kazety a Vašemu potřísnění.


2. Vložte novou kazetu do tiskárny způsobem popsaným v manuálu tiskárny (u některých typů tiskáren, např. značky Epson, v některých případech nevyjede šuplík, do kterého se vkládají tiskové zásobníky. Jeho vysunutí do polohy pro výměnu náplní nastavíte v servisním menu tiskárny na Vašem PC (Start, ovládací panely, tiskárny a faxy, vyberete svůj typ tiskárny a pravým tlačítkem myši vyberete odkaz „předvolby tisku“, v následném menu vybete odkaz „servis a údržba“ a „výměna náplní“)


3. Pokud tiskárna nerozpozná vloženou kazetu, vyjměte jí a znovu vložte, popřípadě restartujte tiskárnu. Tento problém ve většině případů zmizí.


4. Proveďte případné zarovnání hlav a kontrolní výtisk. Pokud se na něm objeví chybějící řádky, nechte zásobník v tiskárně několik minut a poté kontrolní výtisk zopakujte. Nedojde-li ke zlepšení, spusťte hloubkové čištění trysek tiskové hlavy.