VYHLEDAVAČ PRODUKTU
Novinky

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Jak správně vyměnit tonerovou kazetu v tiskárně

Vypněte tiskové zařízení a poté otevřete kryt pro výměnu tiskové kazety. Vyjměte tiskovou kazetu z ochranné fólie tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození vlivem neopatrné manipulace. V případě, že je tisková kazeta opatřena ochrannou transportní páskou(obvykle oranžová nebo žlutá), zatáhněte za konec pásky, až dojde k jejímu úplnému vytažení a oddělení od kazety. Několikrát protřepejte kazetu a poté ihned zasuňte do tiskového zařízení. Zavřete kryt a zapněte tiskárnu. Pokud kontrolka na tiskárně svítí zeleně, proběhla výměna bez problému. V opačném případě(svítí kontorlka oranžově) zkontrolujte, zda je kazeta správně vložena a zkuste jí znovu instalovat. Je možné hlášení o neoriginální kazetě toto hlášení je standardní nemá vliv na tisk toneru/tiskárny.Při skladování a manipulaci s tiskovou kazetou dodržujte tyto zásady:

Kazety skladujte mimo dosahu dětí, v originálním obalu na místě, kam nedopadá přímé sluneční světlo a mimo dosah zdrojů sálavého tepla. Po vyjmutí kazety z ochranné fólie ji ihned vložte do tiskového zařízení. Nedotýkejte se v žádném případě fotocitlivého válce(většinou zelený válec, nebo u Brotheru hnědý), ani jej nevystavujte jakémukoliv světlu. U některých typů kazet, kde není tento válec chráněn plastovou krytkou, výrobce celou kazetu balí navíc do ochranného papíru, aby eliminoval možné poškození fotocitlivého válce. Pokud je vaše kazeta takto chráněna, odstraňte papírový obal před vložením kazety do tiskárny. Některé typy kazet bývají opatřeny ochrannými transportními klipy (nejčastěji oranžové nebo žluté barvy), které je potřeba rovněž odstranit ještě před vložením do tiskárny).Tiskové kazety neskladujte ve vlhkém ani prašném prostředí. Pokud si při manipulaci s tiskovou kazetou zašpiníte ruce, omyjte je ihned mýdlem a teplou vodou. Po vypotřebování kazetu vložte zpět do ochranného obalu a odevzdejte ji dodavateli, nebo firmě, která se zabývá sběrem odpadů.