VYHLEDAVAČ PRODUKTU
Novinky

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Resetování tiskáren Canon MP series a jejich chybová hlášení

Postup resetování tiskáren Canon MP series

A)

zapněte tiskárnu
stiskněte a držte tlačítko "RESET" na tiskárně
při stisknutí tlačítka "RESET" stiskněte a podržte tlačítko "COLOR START"
počkejte 5 sekund
uvolnětě tlačítko "COLOR START" a pak uvolněte tlačítko "RESET"
vyčkejte, tiskárna se začne sama konfigurovat. Tato konfigurace by měla trvat přibližně 20 sekund
až bude na display tiskárny číslo "1", stiskněte a podržte tlačítko "TOOL" (nástroje) a na displaiy tiskárny se objeví písmeno "A"
při stisknutí a držení tlačítka "TOOL" stiskněte a držte tlačítko "RESET"
držte tlačítka a počkejte, dokud nepřestanou blikat kontrolky na tiskárně
uvolněte tlačítko "TOOL" a poté uvolněte tlačítko "RESET"

B)


1. Vypnout tiskárnu tlačítkem "Power/Napájení".
2. Držet tlačítko "Stop/Reset (biká oranžově)" stisknuté během stlačení tlačítka "Power/Napájení". Poté tlačítko"Stop/Reset" pustit, ale tlačítko "Power/Napájení" ještě nepouštět, ale držet stisknuté a během stisknutí ještě stisknout“ 2x Reset. Pak vše pustit.
3. Čekat cca 20-30 sekund, dokud displej neukáže 0.
4. Stisknout tlačíko "Stop/Reset" čtyřikrát za sebou.
5. Stiskněte dvakrát rychle za sebou tlačítko "Power/Napájení".
6. Vypnout tiskárnu tlačítkem "Power/Napájení. Tímto je tiskárna vyresetována (ztrácíte záruku).

C)


7. Opojit kabely USB i Napětí z tiskárny.
8. Otevřít kryt cartridges / náplní (pouze poklop – cartridge musí být vyměněny dříve).
9. S otevřeným krytem dále stisknout tlačítko "Power / Napájení" a držet stisknuté.
10. Připojit zpět oba odpojené kabely. Stále ještě držíte tlačítko "Power / Napájení".
11. Zavřít kryt cartridges / náplní a pustit tlačítko "Power / Napájení".
12. Nyní je vyresetována cartridge/náplň a Windows by již neměl vyhazovat hlášku o tom, že došla cartridge.

Chybová hlášení tiskáren Canon MP series

www.canon.cz/support/consumer_products/product_ranges/printers/pixma/error_codes/

Seznam chybových hlášek tiskáren Canon MP series

P02 = chyba Cartridge
P03 = chyba posunu řádku
P05 = chyba senzoru ASF
P06 = chyba vnitřní teploty
P07 = nádobka na odpadní inkoust je plná - postupujte podle návodu na resetování tiskárny možnost B
P08 = teplota tiskové hlavy vykazuje chybu
P09 = chyba paměti EEPROM - je potřeba vyměnit základní desku tiskárny
P15 = chyba napájení USB
P20 = ostatní chyba hadware
P22 = chyba scaneru
E13 nebo E16 = došel inkoust. Stiskněte tlačítko Stop/Reset po dobu 5 - 8 sekund, dokud LED display nezobrazí 1.
E04, E05, E14 nebo E15: kazeta pravděpodobně není nainstalována správně.- Opakujte vložení inkoustové kazety, popřípadě očistěne měděné kontakty mokrým hadříkem a otřete do sucha nebo školní gumou.
E2-2 = chybí papír (ASF)
E3-3 = uvízl papír
E4 = došel inkoust
E5-5 = inkoustové kazety nejsou nainstalovány nebo jsou nainstalovány nepodporované kazety, případne kazety nejsou nainstalovány správně.- Opakujte vložení inkoustové kazety, popřípadě očistěne měděné kontakty mokrým hadříkem a otřete do sucha nebo školní gumou.
E8 = Nádobka na odpadní inkoust je plná
E9 = Připojený digitální fotoaparát/videokamera nepodporuje přímý tisk z fotoaparátu
E14 = jsou vloženy inkoustové kazety, které nejsou pro tuto tiskárnu určeny
E15 = Inkoustová kazeta není nainstalována E16 - nebyla rozpoznána hladina inkoustu
E16-E19 = Nepodařilo se naskenovat list pro zarovnání hlavy
E22 = chyba vozíku inkoustové hlavy
E23 = problém s podáváním papíru
E24 = Vyčistit chyba zařízení
E25 = ASF (posuv) chyba čidla
E26 = chyba vnitřní teploty
E27 = Odpadní nádobka na použitý inkoust je plná, nebo deska odpadní nádoby na použitý inkoust plná
E28 = chyba teploty inkoustové kazety
E29 = chyba paměti EEPROM
E33 = chyba podávání papíru
E35 = chyba USB
E37 17 = chyba ovladače
E40 20 = Ostatní chyba hardware
E42 22 = Chyba skeneru